Home » Integrity

Integrity

När du använder våra tjänster anförtror du oss dina uppgifter. Vi förstår att det är ett stort ansvar och arbetar hårt för att skydda dina uppgifter och ge dig kontrollen över dem.

I den här integritetspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och hur du uppdaterar, hanterar, exporterar och raderar dina uppgifter.

Om EU:s eller Förenade kungarikets dataskyddslagstiftning gäller för behandlingen av dina uppgifter kan du läsa avsnittet Europeiska krav nedan för att få mer information om dina rättigheter och Axis history efterlevnad av dessa lagar.